Định nghĩa Thẻ trong HTML

Khi nói đến HTML thì chúng ta không thể không nhắc đến 1 đặc sản của HTML đó là các phần tử HTML (HTML Elements)  được quy định bằng các cặp thẻ (tag), các thẻ Trong HTML luôn bắt đầu bằng ký tự nhỏ hơn “<” và kết thúc bằng ký tự lớn hơn “>”, ở giữa 2 ký tự đó chính là tên của thẻ ví dụ: <html>, <p>, <i>, <b>,…..

Có 2 loại thẻ trong HTML:

Thẻ đơn trong HTML (Thẻ không có bao đóng) dùng để định nghĩa cho 1 mình chúng
cấu trúc

Ví dụ:

Thẻ kép trong HTML (Thẻ có bao đóng) dùng để định nghĩa khoảng dữ liệu muốn định dạng như 1 đoạn văn bản, in đâm, in nghiêng, gạch chân …..
cấu trúc

Ví dụ:

Ngoài ra mỗi thẻ HTML được coi như là một đối tượng một số những thuộc tính và giá trị riêng. Danh sách các thuộc tính sẽ nằm bên trong thẻ mở như sau:

Vậy Đối tượng là gì?, Thuộc tính là gì?, Giá trị là gì?. Ta sẽ bắt đầu khái niệm của chúng với 1 ví dụ đơn giản nha nếu có một người yêu cầu bạn mô tả con chó nhà bạn đang nuôi bạn sẽ mô tả như thế nào

Ví dụ: Con chó nhà tôi chân thì huyền đề và có 5 chân (chó đực nha :d ), lưỡi thì đốm, lông màu vàng, có 4 mắt,…. Vậy ở đây con chó được coi như là một đối tượng,  “Chân – Lông – Lưỡi – Mắt”  chính là các thuộc tính và giá trị lần lượt cho các thuộc tính đó là “5 chân, huyền đề – màu vàng – đốm lưỡi – 4 mắt ” ta có thể mô tả chúng dưới dạng html như sau:

 

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

Thông báo cho
avatar
wpDiscuz