Bố cục HTML cơ bản của một website

See the Pen GmKXyw by Đỗ Quốc Thưởng (@ThuongDQ) on CodePen.0

Ví dụ cấu trúc HTML cơ bản

!Doctype chỉ cho trình duyệt web biết được phiên bản ngôn ngữ đánh dấu (markup language) nào được sử dụng trong trang web (tham khảo: W3C). Ta có thêm một tham số đó là html. Tham số html này nghĩa là chúng ta khai báo với trình duyệt rằng đây là tài liệu HTML5 (HTML phiên bản 5), dù rằng chúng ta có thể không sử dụng HTML5 nhưng hiện tại khi khai báo tập tin HTML thì bạn cứ sử dụng tham số này vừa ngắn gọn lại vừa dễ dàng sử dụng thêm HTML5 nếu thích.

Một tài liệu HTML sẽ bắt đầu bằng thẻ mở <html> và kết thúc bằng thẻ đóng </html>. Bố cục bên trong cặp thẻ html chia làm 2 phần như hình vẽ 

Phần 1: nằm trong cặp thẻ <head>Nội dung nằm ở đây</head>. Đây là cặp thẻ gọi là định nghĩa của webtie như khai bao tên website, mô tả website và các thứ viện dùng cho file HTML như css, javascript,…. Nội dung nằm trong cặp thẻ này sẽ không hiển thị lên website

Phần 2: nằm trong cặp thẻ <body>Nội dung nằm ở đây</body>. Toàn bộ nội dung nằm giữa 2 cặp thẻ này sẽ hiển thị lên trình duyệt.

Leave a Reply

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

Thông báo cho
avatar
wpDiscuz